Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

informacje


Fundacja   Małopolski   Uniwersytet dla Dzieci została ustanowiona przez Krzysztofa Różowskiego w Krakowie 3 czerwca 2008 roku. Fundacja jest organizacją pozarządową non-profit, prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie nauki i edukacji. Nadzór nad jej działalnością sprawuje Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego RP. Fundacja została założona na czas nieograniczony.  Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Jolanta Różowska, która jest również prezydentem Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET z siedzibą w Wiedniu. Wiceprezesem Zarządu Fundacji jest Krzysztof Różowski.

Zawsze chętnie dzielimy się swoimi doświadczeniami - i tak pomagaliśmy założyć kilka innych uniwersytetów dziecięcych m.in. w Atenach, Preszowie i Płocku. Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci jest zaufanym partnerem wielu organizacji krajowych i zagranicznych i cieszy się nieposzlakowaną opinią. Efekty swoich działań przedstawialiśmy na kilkunastu europejskich konferencjach naukowych i spotkaniach poświęconych nowym formom edukacji m.in. w Kolonii, Stambule oraz w budynku Senatu w Warszawie oraz w sali Izby Lordów Parlamentu Brytyjskiego w Londynie. Fundacja jest jednym z założycieli i aktywnym członkiem Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET – European Children's Universities Network.

Małopolski Uniwersytet dla Dzieci otrzymał tytuł „Miejsca Odkrywania Talentów", świadczący o tym, że organizacja przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania utalentowanych młodych ludzi. Fundacja została wyróżniona nagrodami „Kryształy Soli” oraz "Optimo Modo” dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.