Kontakt


 POLONIJNY UNIWERSYTET dla DZIECI

pol.childrenuni@gmail.com

tel. +48 662278950

nr rachunku bankowego: 89191010482105008104230001

Santander Bank Polska S.A.

IBAN: PL89191010482105008104230001 

Kod SWIFT banku: WBKPPLPP