Fundacja miała zaszczyt współpracować z następującymi wykładowcami:

(lista wykładowców w porządku alfabetycznym)

dr Paweł Adamski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Antoni Amirowicz - Polska Akademia Nauk, Kraków

dr hab. Leszek Balcerowicz, prof SGH - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP PAN - Polska Akdemia Nauk w Krakowie

dr Marta Białecka-Pikul - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Karol Bieniek - Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

dr Andrzej Boczarowski - Uniwersytet Śląski, Katowice

dr Justyna Budzik - Uniwersytet Śląski, Katowice

mgr Barbara Celarek - Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków

dr n. fiz. hab. n. med. Armand Cholewka - Uniwersytet Śląski, Katowice

dr Marcin Chorązki - Instytut Pamięci Narodowej, Kraków

dr inż. Andrzej Chmielniak - Politechnika Warszawska

dr Aleksandra Chrupała - Politechnika Śląska w Gliwicach

dr hab. inż. Antoni Cieśla - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr Krzysztof Ćwikiel - Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr inż. Bogusława Długosz - Uniwersytet Rolniczy, Kraków

dr hab. inż. Jerzy Domżał - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr Szymon Drobniak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Janina Filek, prof UEK, - Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

prof. dr hab. Piotr Franaszek - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Marek Gołąb - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Jacek Górski - Muzeum Archeologiczne, Kraków

dr Andrzej Górz - Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

dr Jerzy Grygiel - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

doc. dr hab. Robert Gwiazda, prof. IOP PAN - Polska Akademia Nauk, Kraków

Joanna Hajduk - "Szkiełko i Oko", Stowarzyszenie Popularyzatorów Nauki

prof. nadz. dr hab. arch. Krzysztof Ingarden - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dr hab. Inż. Kazimierz Jaracz, prof. UP -  Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

dr Andrzej Janas - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr Paweł Jochym - Uniwersytet Jagieloński  w Krakowie

prof. dr hab. Wojciech Jurczak - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego , Kraków

dr Agata Jurkowska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Anna Karwińska -  Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

dr Monika A. Koperska -  Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki

dr hab. inż. Dariusz Kopyciński - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. Jan Kozłowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Tomasz Kowalczyk - Szkiełko i oko, Kraków

dr hab. Małgorzata Kruczek  - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr inż. Michał Krupiński - Instytut Fizyki jadrowej PAN w Krakowie

dr Marek Krywult - Stacja Naukowa Arctowskiego Polskiej Akademii Nauk na Grenlandii

dr Katarzyna Książek - Uniwersytet Opolski

ś.p. prof. dr hab. Michał Kulesza - Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. dr hab. Wojciech Kwiatek - Instytut Fizyki Jądrowej, Polskiej Akademii Nauk, Kraków

prof. dr hab. Ryszard Laskowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Krzysztof Leśnodorski - Akademia Sztuk Pięknych, Kraków

arch. Bohdan Lisowski - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dr Marcin Łaciak - Uniwersytet Śląski, Katowice

prof. Zdzisław Łapiński - rektor Akademii Muzycznej, Kraków

dr inż. Dariusz Marchewka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica  w Krakowie

Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka RP, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa

dr hab. Paweł Moskal - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wiktor Niedzicki - Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Andrzej Pach - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Ms. Paraskevi Papagianni - Uniwersytet w Atenach, Grecja

prof. dr hab. Barbara Płytycz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Elżbieta Rożej-Pabijan - Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

dr inż. Łukasz Radosiński - Politechnika Wrocławska

dr Adam Raszewski - politolog

prof. dr hab. Jerzy Sadowski - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie

Mr Michael Seifert - Uniwersytet w Tybindze, Niemcy

prof. dr hab. Marek Safjan - Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu

dr Teresa Sikora - Uniwersytet Śląski, Katowice

dr Wojciech Solarz - Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków

dr inż. Ireneusz Suliga - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

prof. dr hab. Wanda Sułkowska - Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

dr Joanna Stojer-Polańska - Uniwersytet SWPS, Warszawa

prof. dr hab. inż. Maciej M. Sysło - Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

dr Aneta Szczygielska-Łaciak - Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr inż. Marcin Środa - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

dr Roman Tertil - tłumacz, Kraków

mgr inż. Justyna Trznadel, mgr inż. Jakub Trznadel  - trybikowo.pl

dr inż. Jan Urban - Polska Akademia Nauk, Kraków

prof. dr hab. Marek Urbanik - Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Adam Wajrak - Dziennikarz, autor książek, popularyzator nauki

dr Marta Wąsik - Stowarzyszenie Popularyzatorów Nauki "Eksperymentatorzy"

dr Aleksandra Wentkowska - Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Artur Widawski - Uniwersytet Śląski, Katowice

dr Anna Wiecheć - Polska Akademia Nauk, Kraków

dr Izabela Wierzbowska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. inż. Stanisław Wierzbiński - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak - Polska Akademia Nauk, Kraków

dr hab. Piotr Wojtal - Polska Akademia Nauk, Kraków

prof. dr hab. Michał Woyciechowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr inż. Sławomir Wronka - Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą.

Karol Wójciki - blog "Z głową w gwiazdach"

prof. dr hab. Franciszek Ziejka - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Teresa Zielińska - Uniwersytet Warszawski, Warszawa

dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska - Politechnika Śląska w Gliwicach

członkowie Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

członkowie Koła Naukowego "Dron Engineering" Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie