Rada Naukowa

Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab Małgorzata Grodzińska - Jurczak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Robert Gwiazda, profesor  IOP PAN, Polska  Akademia Nauk w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Ryszard Laskowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Maria Niklińska, dyrektor Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie