Dane adresowe Fundacji MUdD

 

FUNDACJA  MAŁOPOLSKI UNIWERSYTET dla DZIECI

ul. Świętego Stanisława 32, 32-540 Trzebinia, Polska

pol.childrenuni@gmail.com  /  uniwersytetdladzieci@gmail.com; 

tel. +48 662278950

rachunek bankowy: 89 1910 1048 2105 0081 0423 0001 Santader Bank Polska S.A. 

numer KRS: 000308161 rejestr: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście XII Wydział Gospodarczy

NIP: 628-21-90-574, REGON: 1207169949