dr Karol Bieniek

Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im.Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


Politolog i turkolog, wykładał gościnnie na Uniwersytecie Technicznym Bliskiego Wschodu (Ankara), Uniwersytecie Hacettepe (Ankara), Uniwersytecie Stambulskim oraz Uniwersytecie Bukareszteńskim. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z historią i polityką późnego Imperium Osmańskiego oraz współczesnej Republiki Turcji, ze szczególnym uwzględnieniem struktury tureckiego systemu politycznego oraz polityki zagranicznej tego państwa. Autor artykułów naukowych oraz dwóch monografii: Polityka zagraniczna Turcji wobec państw bałkańskich, Toruń 2008 i System partyjny Republiki Turcji w latach 1950-2011, Warszawa 2013.