Formularz zapisu studenta na Polonijny Uniwersytet dla Dzieci
Imię i nazwisko dziecka * 
Rok urodzenia dziecka (przyjmujemy dzieci urodzone w latach 2008-2014 * 
Dokładny adres zamieszkania/Kraj * 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna * 
Email do kontaku * 
Numer telefonu/uwagi/pytania 

Zgadzam się na:

1. gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego). w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini ul. Świętego Stanisława 32, w celach związanych z realizacją projektu Polonijny Uniwersytet dla Dzieci (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – (tekst pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 - dalej Ustawa).

2. wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/dzieci wizerunku w formie fotografii lub filmu video relacjonujących przebieg zajprzebieg zajęć przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronach internetowych fundacji MUdD ; uniwersytetdladzieci.com.pl, na fanpejdżu MUdD; www.facebook.com/uniwersytetdladzieci (fotografie i filmy).

Wyrażam zgodę * 
Zgadzam się na pkt. 1)
Zgadzam się na pkt. 1) oraz na pkt. 2)

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany /zostałam poinformowana, iż:

1. dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) (“RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

2. zakres gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych jest zgodny z „Polityką prywatności i plików cookie Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci”. Pełny tekst

3. administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

4. moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji projektu Poloonijny Uniwersytet dla Dzieci i nie będą udostępniane innym podmiotom

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia,

6. podanie Fundacji moich danych osobowych jest dobrowolne

Zostałam poinformowana / Zostałem poinformowany * 
Tak